Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Lotnictwa i Kosmonautyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
  Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Wydział Mechatroniki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  Wydział Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
  Wydział Lotnictwa i Kosmonautyki
  Ocena: brak danych

Aerodynamika – Standardy kształcenia

Teoria profilu lotniczego: opis geometrii, odwzorowanie konforemne, profil Żukowskiego, rozkład ciśnień na profilu, współczynniki sił aerodynamicznych, biegunowa profilu. Skrzydło o skończonym wydłużeniu: opis geometrii, teoria linii nośnej, opór indukowany. Warstwa przyścienna: laminarna, turbulentna, oderwanie, ślad aerodynamiczny. Aerodynamika dużych prędkości: teoria małych zaburzeń, równanie Bernoulliego dla przepływu ściśliwego, liczba Macha, dysza de Lavala, fale zgęszczeniowe i rozrzedzeniowe. Nagrzewanie aerodynamiczne.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/