Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Lotnictwa i Kosmonautyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
  Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Wydział Mechatroniki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  Wydział Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
  Wydział Lotnictwa i Kosmonautyki
  Ocena: brak danych

Mechanika płynów – Standardy kształcenia

Opis stanu i ruchu płynu. Elementy hydrostatyki - równanie równowagi, parcie cieczy na ścianki. Równanie ciągłości. Równanie Eulera. Całki równania Eulera: równanie Bernoulliego, równanie Cauchy-Lagrangea. Elementy kinematyki. Ruch wirowy, cyrkulacja, model wiru Rankina. Tensor prędkości deformacji i tensor naprężeń. Równanie Naviera-Stokesa - przykłady rozwiązań analitycznych. Podobieństwo przepływów. Elementy hydrauliki. Ruch laminarny i turbulentny, współczynnik turbulencji. Ruch potencjalny. Warstwa przyścienna, równanie Prandtla, równanie Karmana. Współczynnik oporu ciała smukłego (płytka) i tępego (walec), oderwanie przepływu.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/