Otwarty portal wiedzy akademickiej dla kandydatów, studentów, absolwentów oraz wykładowców uczelni wyższych.

OTWARTE ZASOBY EDUKACYJNE:

Wydziały Lotnictwa i Kosmonautyki

Oceny Państwowej Komisji Akredytacyjnej

 • Akademia Obrony Narodowej w Warszawie
  Wydział Lotnictwa i Obrony Powietrznej
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Politechnika Warszawska
  Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego w Warszawie
  Wydział Mechatroniki
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie
  Wydział Lotnictwa
  Ocena: brak danych
 • Wyższa Szkoła Środowiska w Bydgoszczy
  Wydział Lotnictwa i Kosmonautyki
  Ocena: brak danych

Podstawy automatyki – Standardy kształcenia

Pojęcia obiektu i układu sterowania. Sygnały i elementy układów automatyki. Modelowanie obiektów i elementów automatyki. Klasyfikacja i podział układów automatyki. Liniowe układy ze sprzężeniem zwrotnym: struktury, sterowalność i obserwowalność, stabilność. Wprowadzenie do regulacji impulsowej. Regulatory ciągłe i dyskretne. Jakość procesów regulacji: kryteria, wybrane metody syntezy układów regulacji. Układy regulacji nieliniowej: typy nieliniowości, regulacja dwu i trójpołożeniowa, opóźnienie w układach automatyki. Metody symulacyjne badania układów dynamicznych. Niezawodność układów automatycznych.

Link do http://www.wwsi.edu.pl/